Regulamin

Pojęcia:
Użytkownik – osoba przystępująca i korzystająca z platformy mySimple.city
Platforma mySimple.city – właściciel platformy

 

Wstęp

 

Przystąpienie do platformy mySimple.city jest bezpłatne i dobrowolne i nie stanowi umowy pomiędzy platformą mySimple.city a Użytkownikiem.
Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania platformy mySimple.city
W Regulaminie określone są prawa i obowiązki oraz zasady działania zarejestrowanych użytkowników platformy mySimple.city.

Platforma mySimple.city zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.

 

Platforma mySimple.city

 

Paltforma mySimple.city, zrzesza użytkowników, którzy mogą świadczyć sobie wzajemne usługi odpłatnie lub bezpłatnie w formie ustalonej przez obie strony użytkowników.
Platforma umożliwia dotarcie do osób o określonych kompetencjach i uprawnieniach, oraz do osób prowadzących wszelkiego rodzaju usługi. Platforma mySimple.city nie odpowiada za jakość świadczonych usług pomiędzy Użytkownikami platformy.

 

Rejestracja/Konto

 

 1. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
 2. Użytkownik rejestrując się akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.
 4. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać prawa obowiązującego w Państwie świadczenia usług, a w szczególności prawa cywilnego i postępowania cywilnego, oraz przestrzegania ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
 5. Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno konto na platformie mySimple.city.
 6. Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
 7. Konto nie użytkowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego zalogowania, zostanie usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
 8. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane.
 9. Użytkownik może skasować konto, wysyłając prośbę o usunięcie do administracji serwisu. Administrator platformy mySimple.city w ciągu kilku dni roboczych rozpatrzy prośbę. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
 10. Zespól mySimple.city ma prawo zablokowania, bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.
 11. Platforma mySimple.city dokłada wszelkich starań, aby dane użytkowników były należycie chronione. Dane użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

Zasady korzystania z seriwsu

 

 1. Użytkownikowi niedozwolone jest umieszczanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność osobistą, religijną, obrażających innych osoby.
 2. Zabrania się umieszczania treści i linków do materiałów pornograficznych w jakiejkolwiek formie.
 3. Zabrania się używania programów (botów) generujących wywołania mySimple.city.
 4. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta na platformie mySimple.city oraz za umieszczanie zdjęć, materiałów oraz treści na swoim profilu.

 

Zastrzeżenia
Platforma mySimple.city zastrzega sobie prawo do:

 

 1. Możliwości usuwania kont użytkowników, bez powiadomienia i bez podania przyczyny.
 2. Wyłączenia serwisu, na czas nieokreślony.

 

Zasady oceniania użytkowników

 

Każdy użytkownik platforma mySimple.city po wykonanej usłudze może wystawić komentarz jako usługodawca – usługobiorcy, oraz jako usługobiorca – usługodawcy. Wystawiony komentarz umieszczony zostanie na stronie użytkownika w momencie gdy ten wystawi komentarz zwrotny. Przed wystawieniem komentarza należy wybrać rodzaj komentarza (pozytywny, neutralny, negatywny), a następnie napisać komentarz. Raz dodany komentarz nie jest edytowalny oraz nie można go usunąć.

 

 1. Komentarz pozytywny – wpływa na podniesienie rankingu użytkownika na platformie mySimple.city. Poszczególna ilość pozytywnych komentarzy pozwala na otrzymanie gwiazdek.
 2. Komentarz neutralny – nie wpływa na podniesienie rankingu użytkownika, jest tylko informacją, że usługa została zrealizowana, ale w pełni nie spełniła oczekiwań użytkownika.
 3. Komentrz negatywny – wpływa na obniżenie rankingu użytkownika. Otrzymanie jednej negatywnej opini wiąże się z utratą jednego pozytywnego komentarza. Utrata określonej ilości kometarzy pozytwynych wiąże się z obniżeniem rankingu i utratą gwiazdek.

 

System przyznawania gwiazdek:

 

 1. Jedna gwiazdka przyznawana jest za wpełni uzupełniny profil użytkownika. Aby otrzymać gwiazdkę należy uzupełnić: zdjęcie, imię, nazwisko, datę urodzenia, telefon, adres email, płeć, typ konta, miasto, wybór języków, wybór usług, opis w języku polskim i angielskim
 2. Jedna gwiazdka przyznawana jest za 3 pozytywne komentarze otrzymane od innych użytkowników,
 3. Dwie gwiazdki przyznawane są za 7 pozytywnych komentarzy otrzymanych od innych użytkowników,
 4. Trzy gwiazdki przyznawane są za 10 pozytywnych komentarzy otrzymanych od innych użytkowników,
 5. Cztery gwiazdki przyznawane są za 15 pozytywnych komentarzy otrzymanych od innych użytkowników.

 

Nie pełne uzupełnienie profilu nie powoduje, że użytkownik nie otrzyma gwiazdek za pozytywne komentarze.