Polityka prywatności

 1. Platforma mySimple.city przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności swoich Użytkowników. W tym celu z należytą starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych objętych ochroną.
  W szczególności platforma mySimple.city zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administratorem zbioru danych osobowych jest platforma mySimple.city.
 3. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez użytkowników danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w Regulaminie jest niezbędne do świadczenia Usług.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Dane podawane przez Użytkowników wykorzystywane są w celu kojarzenia ze sobą Użytkowników platformy mySimple.city.
 8. Dane Użytkowników będą udostępniane innym Użytkownikom w takim zakresie, w jakim zostały podane przy rejestracji i uzupełnieniu konta. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy Użytkownik spełnia wymagania i zasady.
 9. Platforma mySimple.city według wiedzy, którą posiada zapewnia Użytkownikom prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

  a. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych zbiorze danych,
  b. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane go dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  c. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  e. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  f. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
  g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych innemu administratorowi danych.

 10. Platforma mySimple.city wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 11. Strona mySimple.city używa programu Google Analytics do prowadzenia statystyk odwiedzeń platformy.