Jak wybrać silne hasło

Jeśli masz silne hasło, wówczas trudniej będzie uzyskać komuś dostęp do konta na mySimple.city bez Twojej zgody. Wybrane hasło powinno być dla Ciebie łatwe do zapamiętania, a jednocześnie trudne do odgadnięcia przez kogoś innego.

Stwórz unikalne hasło

Wybierz na mySimple.city hasło inne niż te, których zwykle używasz na innych stronach, np. do konta mailowego, banku internetowego czy mediów społecznościowych. Dzięki temu, nawet jeśli ktoś odkryje Twoje hasło na mySimple.city, nie będzie mógł go wykorzystać, by uzyskać dostęp do innych Twoich kont.

Użyj co najmniej 8 znaków

Stwórz hasło o długości co najmniej 8 znaków, łącząc zarówno litery, jak i cyfry czy znaki specjalne (np. #, $, !, itp.). Łatwo zbudować silne hasło, używając kilku wyrazów i znaków, tworząc w ten sposób unikalną frazę – im dłuższe hasło, tym trudniejsze do odgadnięcia.

Korzystaj z menedżera haseł

Menedżer haseł to użyteczne narzędzie służące do przechowywania i zarządzania hasłami. Korzystając z niego, w łatwy sposób tworzysz silne, unikalne hasła do każdego ze swoich kont online.